Campanyes informatives als establiments comercials

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, d'acord amb la competència municipal que li és pròpia en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, segons la normativa reguladora municipal i de règim local, realitza, amb la col·laboració del Servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, campanyes sectorials de control d'establiments.

L'objectiu d'aquest programa és informar els establiments de Vilafranca sobre els requisits d’adequació a les diferents normatives de cada sector (tallers de reparació, agències de viatges, venda de pa, tintoreries, bars...).