Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Avís sobre els serveis de les clíniques dentals

Avís sobre els serveis de les clíniques dentals

23 de maig de 2017

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Vilafranca ha detectat darrerament un increment de les consultes i reclamacions relacionades amb els serveis que presten les clíniques dentals.
Les incidències més habituals estan relacionades amb algunes cadenes de clíniques dentals que fan campanyes molt agressives als mitjans de comunicació, amb publicitat que anuncia preus molt baixos i descomptes o  “ajuts socials” que a l’hora de la veritat acaben sent molt més elevats,  pressupostos molt inflats que inclouen serveis no sol•licitats pels pacients, crèdits de finançament molt elevats que s’han d’acceptar immediatament i dels quals costa molt desistir-ne tot i que no es realitzin els serveis, dificultats per obtenir la factura o fulls oficials de reclamació/denúncia, etc.   
L’OMIC recomana a les persones consumidores que no es precipitin a l’hora d’acceptar un pressupost, que comparin preus i ofertes de diferents clíniques, que sol•licitin informació prèvia sobre els materials emprats, les garanties atorgades, les condicions de pagament, etc.
A l’hora de contractar els serveis de qualsevol clínica dental teniu dret a: 
1.    Conèixer el nom i la titulació dels professionals sanitaris que us atenguin. La clínica dental ha de comptar amb un responsable sanitari. El centre us n'ha de facilitar les dades
2.    Rebre informació sanitària, de manera comprensible i adequada a les vostres necessitats. Cal llegir atentament el full de consentiment informat que haureu de signar abans de cada tractament i on us han d’informar de les característiques del tractament que rebreu i de les seves possibles conseqüències. 
3.    Demanar i obtenir informació sobre les vostres històries clíniques. 
4.    Rebre un pressupost per escrit. El pressupost no acceptat es pot cobrar si n'heu estat informats expressament. L’import a pagar no pot sobrepassar el que us han indicat en la informació proporcionada.
5.    Rebre la factura, el rebut o el justificant dels pagaments efectuats.
6.    Rebre còpia del contracte de finançament associat. Si el tractament ha estat finançat amb un crèdit al consum vinculat, és a dir, facilitat per la mateixa clínica dental, teniu 14 dies per exercir el dret de desistiment, des de l’acceptació del crèdit. L’incompliment del tractament per part de la clínica dental comporta l’anul•lació del finançament.
En cas de trobar-se amb alguna incidència, cal demanar el full oficial de reclamacions de la Generalitat de Catalunya i deixar constància dels fets en el mateix establiment. La clínica dental té un termini d’1 mes per donar resposta a les queixes i reclamacions rebudes. Si no rebeu resposta o aquesta no és satisfactòria, podeu formalitzar la reclamació a l’Organisme de Consum que us correspongui. Cal conservar i aportar tota la documentació del tractament: publicitat, pressupostos, contracte, factures, nom i titulació dels professionals sanitaris, documentació sanitària, etc.
Per més informació, podeu trucar a l’OMIC al telèfon 938920358 o enviar un correu a omic@vilafranca.org