Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Consells per a les compres online

Cada vegada són més freqüents al Servei Municipal de Consum de l’Ajuntament de Vilafranca les consultes i reclamacions relatives a les compres online, especialment en casos en què després de fer el pagament no s’ha rebut el producte demanat o s’ha rebut fora de termini, el producte és diferent del sol·licitat, es tracta d’una imitació de marca o d’un producte d’una qualitat  inferior a la sol·licitada.

En el cas de les botigues virtuals cal comprovar que tinguin un web mínimament acurat, amb dades de contacte (nom i adreça física de l’empresa, correu electrònic, telèfon, etc.) i informació detallada dels seus productes. Hem de confirmar que la pàgina és segura: en el moment d’efectuar el pagament, l’adreça ha de canviar d’http:// a https:// i a la part inferior del navegador hi ha d’aparèixer un cadenat tancat.

Convé comparar preus i desconfiar si es detecten grans diferències. També ens hem d’assegurar molt bé en el cas de les ofertes de productes que es pengen a les xarxes socials, tenir clares les condicions de pagament, garantia, devolució, etc. Una bona opció és buscar per la xarxa l’opinió d’altres consumidors sobre l’empresa venedora. Una vegada realitzada la compra del bé o la contractació del producte, el venedor ha d’enviar al consumidor una factura, un tiquet o un justificant de la transacció per correu electrònic.

El lliurament del producte o la prestació del servei s’ha de realitzar dins dels 30 dies posteriors a la realització de la compra, excepte que a l’oferta s’indiqui un altre termini. Si l’empresari no compleix, el consumidor por resoldre el contracte i reclamar les quantitats abonades. El consumidor disposa d’un període mínim de 14 dies per retornar la compra o desistir del contracte. En aquest cas, l’empresari té l'obligació d’abonar els diners en un termini màxim de 14 dies naturals des que n’és coneixedor. Si no ho fa, sempre podem demanar a la nostra entitat bancària que sol·liciti la retrocessió del pagament al responsable de la targeta amb què hem efectuat el pagament (VISA o altres).

En el cas que vulguem exercir el dret de desistiment, només ens podran cobrar despeses de devolució si ens ho han informat en el moment de la compra. Sovint hi ha productes fraudulents que venen de la Xina o de països en què les despeses de devolució del producte són elevades i, en la pràctica, resulta molt difícil exercir aquest dret. Per això, és molt important llegir bé la informació prèvia sobre les condicions de venda i la política de canvis i, davant del dubte, preguntar prèviament al venedor.

En cas de disconformitat, podem reclamar al servei d’atenció al client de l’empresa per un mitjà que en deixi constància (correu electrònic, formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en el termini de 30 dies no hem obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, podem contactar amb el Servei Públic de Consum del vostre municipi o comarca.

Accessibilitat