Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Activitats educatives

Difusió a través dels mitjans de comunicació locals^

Compareixença periòdica en els mitjans de comunicació locals (premsa, ràdio, TV) per informar sobre els principals temes d'actualitat en matèria de consum,  tot realitzant avisos o recomanacions sobre alertes, estafes, reclamacions...

Campanyes de foment del consum responsable i de proximitat^

Organització de campanyes informatives dirigides a la població en general perquè coneguin i exerceixin els seus drets i deures com a persones consumidores, així com activitats de foment d’hàbits de consum de proximitat. Edició i repartiment de fullets informatius i materials didàctics, organització d’exposicions, activitats dinamitzades als mercats municipals, etc.

Activitats per a nens i joves^

Activitats d’educació per al consum a les escoles i centres docents: xerrades i tallers pràctics, préstec de material didàctic, crèdits de síntesi, obres de teatre, etc.
S’han tractat temes com les Compres per Internet i la privacitat de les dades a les xarxes socials.

Activitats per a col·lectius protegits^

Tallers i xerrades sobre temes de consum dirigits a col·lectius específics, amb necessitats especials, com són gent gran, consumidors vulnerables amb risc d’exclusió social o persones amb discapacitats. S’han tractat temes com els serveis financers, els subministraments a la llar, els serveis de telefonia, l’economia domèstica, etc.

Campanyes dirigides a comerciants^

Organització conjunta am el Departament de Comerç de sessions informatives sobre temes de consum dirigides als comerços de la vila per tal d'assessorar-los i orientar-los en les seves relacions amb les persones consumidores. S’han tractat temes com les garanties dels béns de consum,  l’arbitratge de consum, la protecció de dades, les vendes especials, etc.

Accessibilitat