Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Dia Mundial de les Persones Consumidores

El 15 de març de l’any 1962, en John F. Kennedy, president dels EUA, va pronunciar un discurs davant el Congrés d'aquest país incidint en els drets dels consumidors. Anys més tard, el moviment consumidorista internacional va començar a celebrar cada 15 de març el Dia Mundial dels Drets del Consumidor per augmentar la consciència mundial sobre aquests drets, data que va quedar definitivament instaurada de forma oficial per l'ONU l'any 1983.

En relació amb aquesta efemèride, l'Assemblea General de la Xarxa Local de Consum, impulsada per la Diputació de Barcelona, va proposar l'any 2011 organitzar de manera periòdica una campanya comunicativa conjunta adreçada a la ciutadania per commemorar el Dia Mundial del Consumidor amb un lema unitari.

Dia Mundial del Consumidor: 15 de març de 2022^

El 15 de març se celebra el Dia Mundial dels Drets dels Consumidors. La commemoració del Dia Mundial dels Drets dels Consumidors d’enguany vol explicar a la ciutadania els seus drets davant els serveis bancaris, amb l'objectiu de contribuir a la prevenció de conflictes de consum.

 

Serveis Bancaris coneix els teus drets

En el darrer any, els sectors econòmics que han acumulat més reclamacions dels consumidors de la demarcació de Barcelona han estan: les telecomunicacions, el subministrament elèctric i els serveis financers. En l’àmbit del sector bancari, gran part de l'augment experimentat en les reclamacions rebudes pels serveis públics de consum locals han estat relatives a targetes, d'una banda, i a comptes i dipòsits, de l'altra. Tot i això, els préstecs hipotecaris segueixen sent el motiu principal de les reclamacions rebudes.

Pel que fa a l'ús de targetes, l'increment més significatiu del nombre de reclamacions ha estat relacionat amb operacions fraudulentes derivades del comerç electrònic, que han pogut créixer per l'impacte de la pandèmia de COVID-19, així com amb la contractació de targetes 'revolving'. Altre aspecte a destacar, son les queixes tramitades per persones vulnerables o en risc real d’exclusió financera en les seves relacions amb les entitats bancàries, com ara el tancament d’oficines, les limitacions de l’horari de retirada de diners en efectiu per finestreta o pel pagament de rebuts i, sobretot, l’increment del preu de les comissions.

Conscients d'aquesta problemàtica, enguany s'han orientat les accions del Dia Mundial del Consumidor 2022, cap a una campanya comunicativa per explicar a la ciutadania quins són els drets de les persones usuàries dels serveis bancaris, amb l'objectiu de contribuir a la prevenció de conflictes i fomentar actituds de consum conscient i responsable, des del convenciment de que la informació i el coneixement són la millor eina per assolir aquest objectiu.

 

 

Com podem reclamar contra un banc

Accessibilitat