Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

El transport ferroviari i marítim

Transport ferroviari^

El bitllet o títol de transport:

 • Es pot comprar a qualsevol estació amb parada i hi ha de constar la informació següent:
  • Nom de l’empresa
  • Hora de sortida i arribada
  • Preu amb impostos inclosos
  • Indicació de la plaça assignada
  • Condicions de l’equipatge i assegurances
    
 • En el cas de trajectes de rodalies serà suficient si hi consta el nom de l’empresa i el preu.
   
 • És obligatori validar el bitllet a l’estació d’origen i conservar-lo durant tot el trajecte. Els menors de 4 anys que no ocupin plaça no necessiten bitllet.


Retards i cancel·lacions:

 • L’empresa està obligada a mantenir informats els passatgers sobre qualsevol alteració del servei.
   
 • Si el retard és superior a 60 minuts es pot triar entre aquestes opcions:
  • Continuació del viatge al més aviat possible, si cal, en un transport alternatiu o en una data posterior que convingui al passatger.
  • Devolució del preu del bitllet (en un màxim de 30 dies) i transport fins al punt d’origen quan sigui necessari.
    
 • Alguns serveis, com, per exemple, certs trens d’alta velocitat, ofereixen compensacions afegides a les obligatòries segons la normativa. Informa’t de les condicions de qualitat a què es compromet cada servei.
   
 • Servei Devolució Exprés: En el servei de Rodalies i Regionals de Catalunya, en cas de retard superior a 15 minuts, s’ofereix compensació amb un bitllet equivalent al trajecte realitzat. Alerta: la sol·licitud s’ha de realitzar en arribar a l’estació de destí o bé durant les 24 hores següents, a les estacions sense personal, o a través del web de Rodalies de Renfe.

Transport marítim^

Les línies regulars de transport marítim són les que transporten passatgers en un itinerari i horaris fixats. En queden exclosos, per tant, creuers, o similars, que es regiran per la normativa de viatges combinats.

El bitllet:

 • En els punts de venda s’han de poder consultar els horaris i preus del trajecte.
   
 • En el moment de comprar el bitllet l’empresa ha de facilitar un títol de transport, que caldrà conservar fins a l’arribada al destí.
   
 • En el bitllet hi han de constar, com a mínim, les dades següents:
  • Dades de l’empresa responsable del transport
  • Hora prevista de sortida i arribada
  • Preu amb impostos inclosos
  • Condicions de l’equipatge i assegurances


Retards i cancel·lacions:

 • En cas de retard o cancel·lació l’empresa ha de mantenir informats els passatgers al més aviat possible, i com a màxim en els 30 minuts següents a l’hora de sortida prevista.
   
 • Si es produeix una cancel·lació o retard de més de 90 minuts tens dret a escollir entre aquestes opcions:
  • Devolució del preu del bitllet i transport fins al punt d’origen quan sigui necessari
  • Continuació del viatge previst al més aviat possible en condicions similars a les contractades.
   Si tries continuar el viatge també tens dret a una compensació econòmica del 25% del preu del bitllet si el retard és:
   - Superior a 1 hora, per a viatges de 4 hores o menys
   - Superior a 2 hores, per a viatges d’entre 4 i 8 hores
   - Superior a 3 hores, per a viatges d’entre 8 i 24 hores  
   - Superior a 6 hores, per a viatges de més de 24 hores.
    
 • La compensació econòmica serà del 50 % del preu del bitllet si el retard és:
  • Superior a 2 hores, per a viatges de 4 hores o menys
  • Superior a 4 hores, per a viatges d’entre 4 i 8 hores
  • Superior a 6 hores, per a viatges d’entre 8 i 24 hores
  • Superior a 12 hores, per a viatges de més de 24 hores
    
 • EXCEPCIÓ: no s’apliquen aquestes compensacions si el retard o cancel·lació es produeix per circumstàncies meteorològiques o altres causes que no s’han pogut evitar.

Com puc presentar reclamacions?^

Qualsevol reclamació relacionada amb transport ferroviari o marítim cal presentar-la per escrit a l’empresa transportista.

Transport ferroviari

 • Es pot presentar la reclamació a qualsevol oficina comercial de l’empresa en el termini màxim d’1 mes.
 • L’empresa té l’obligació de disposar d’un full de reclamacions a totes les estacions amb punts de venda i als trens on es disposi de personal a part del conductor.
 • Hi haurà d’haver un rètol visible que indiqui als usuaris que es disposa d’aquest full de reclamacions.

Transport marítim

 • Es pot presentar reclamació a qualsevol oficina comercial de l’empresa en el termini màxim de 2 mesos.
 • L’empresa té l’obligació de disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia als punts de venda i a bord del transport.
 • Ha d’haver-hi un cartell visible que informi als usuaris que es disposa d’aquests fulls.
Accessibilitat