Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Objectius de l’educació per al consum

La Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, en el seu art.126-17.1 estableix que la persona consumidora té dret a la informació, l'educació i la formació.

L'educació en matèria de consum té els objectius següents:

  • a) Contribuir a la formació integral de la persona, atenent el desenvolupament de la consciència individual i col·lectiva dels infants i els joves en els hàbits del consum responsable, crític i actiu, cercant la informació, la reflexió, la solidaritat i la sostenibilitat en el consum de béns i serveis.
     
  • b) El desenvolupament de la capacitat d'exercir una elecció lliure, racional, crítica i saludable dels béns i serveis oferts, i també de fer-ne un ús correcte i responsable.
     
  • c) El coneixement dels seus drets i deures com a consumidora, i de la manera d'exercir-los amb responsabilitat.


L’educació per al consum és necessària perquè vivim en una societat de consum i, inevitablement, fem moltíssims actes de consum al llarg del dia. Per això, des del Servei Municipal de Consum pretenem ajudar a formar consumidors més conscients i responsables de les repercussions socials i mediambientals que tenen els nostres actes. També volem formar consumidors raonablement informats, amb capacitat d’anàlisi i de reflexió, actius a l’hora de prendre decisions i sobretot lliures a l’hora d’escollir, tot prestant una atenció especial als col·lectius especialment protegits i amb necessitats especifiques, com són: els infants i els adolescents, les persones grans, les persones malaltes, les persones amb discapacitats i qualsevol altre col·lectiu en situació d'inferioritat o indefensió especials.