Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Funcions

L'article 126-10 del Codi de consum de Catalunya estableix que els serveis públics de consum poden exercir les funcions següents, entre d'altres:

  • Rebre i tramitar les queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores.
  • Informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre llurs drets i deures i les formes d'exercir-los.
  • Gestionar les reclamacions per mitjà de la mediació en matèria de consum.
  • Gestionar les denúncies i acomplir les tasques d'inspecció en matèria de consum.
  • Iniciar procediments sancionadors de consum.
  • Fomentar l'arbitratge com a mitjà de resolució dels conflictes de consum entre els establiments comercials i les empreses.
  • Educar i formar en consum les persones consumidores, particularment els col·lectius especialment protegits, sia per mitjà d'actuacions directes sia a través dels mitjans de comunicació de titularitat pública.
  • Fer difusió de les organitzacions de persones consumidores i col·laborar-hi. 
Accessibilitat