Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Memòries del Servei de Salut i Consum

El Servei de Salut i Consum edita anualment les memòries que reflecteixen els principals programes i accions que es duen a terme al llarg de l'any d'acord a les competències que té atorgades.

Memòria 2017