Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Campanyes informatives als establiments comercials

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, d'acord amb la competència municipal que li és pròpia en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, segons la normativa reguladora municipal i de règim local, realitza, amb la col·laboració del Servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, campanyes sectorials de control d'establiments.

L'objectiu d'aquest programa és informar els establiments de Vilafranca sobre els requisits d’adequació a les diferents normatives de cada sector (tallers de reparació, agències de viatges, venda de pa, tintoreries, bars...). 

Accessibilitat