Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Notícia

L’Oficina municipal de Consum informa sobre les reclamacions de despeses hipotecàries

31 de gener de 2024

La sentència recent del Tribunal de Justícia de la Unió  Europea -TJUE- permet que les persones consumidores afectades puguin seguir interposant reclamacions contra les entitats bancàries que els van imposar en els contractes el pagament de la totalitat de les despeses de constitució de les hipoteques, com són la taxació, la notaria, el registre de la propietat o la gestoria.

Segons el TJUE, el període de prescripció per reclamar la devolució de la part corresponent d’aquestes despeses, que tant s’ha discutit darrerament, només comença a córrer quan la persona consumidora té ple coneixement de la declaració de nul·litat per abusivitat d’una clàusula, cosa que es produeix quan rep una sentència judicial que així ho estipuli. Per aquest motiu, aquelles persones que encara no hagin presentat la reclamació extrajudicial davant la seva entitat  encara hi són a temps de fer-ho i, aquelles persones que ja ho hagin fet, però hagin rebut com a resposta que el termini per reclamar estava prescrit, podran seguir endavant amb la seva reclamació per la via judicial.

Les persones interessades que vulguin presentar una reclamació, poden demanar informació a l’Oficina de Consum de l’Ajuntament de Vilafranca, c/ Santa Maria, 2, 1a planta, [email protected] o https://consum.vilafranca.cat o bé dirigir-se a qualsevol bufet d’advocats de la seva confiança o a alguna associació de persones consumidores.

L’Associació ACU-ABAE Catalunya, amb seu a Vilafranca, en la seva condició d’organització de persones consumidores, ja està portant a terme un seguit de demandes col·lectives per reclamar les quantitats percebudes en concepte d’aquestes clàusules.  Per participar en aquestes demandes, cal contactar amb l’Associació  a través del correu electrònic [email protected]  o trucant al telèfon 650 66 87 14. Per a més informació es pot consultar la web https://www.acu-abae.cat

Accessibilitat