Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Notícia

L’OMIC de Vilafranca alerta sobre les vendes a domicili dirigides a gent gran

15 de novembre de 2023

Malgrat que a Catalunya no es poden oferir ni vendre productes o serveis per mitjà de visites a domicili que no s’hagin acceptat prèviament, a l’Oficina Municipal de Consum-OMIC de Vilafranca segueixen arribant reclamacions de persones grans que han rebut visites inesperades, anomenades a porta freda, de venedors de matalassos, aparells d’osmosi, descalcificadors o altres productes, sense ser conscients d’haver concertat i acceptat la visita prèviament.

Sovint aquests comercials es dirigeixen a un públic de gent gran, que viu sola i que de vegades no es troba amb plenes facultats i els ofereixen la venda de productes que probablement no necessiten, a uns preus sobrevalorats, que poden oscil·lar entre 2.000 i 4.000€. Algunes persones paguen els productes en efectiu en el moment del lliurament i d’altres fan un finançament a terminis.

L’OMIC es troba amb famílies que, quan s’adonen del preu desorbitat que han pagat pels productes i del daltabaix econòmic que representa per a alguns afectats, volen desistir de la compra, però sovint ja ha excedit el termini legal de 14 dies des de l’endemà de la data de lliurament del producte. L’OMIC recorda que és obligatori que l’empresa informi per escrit del dret de desistiment i de les seves condicions en el contracte. En cas que no s’hagi autoritzat prèviament la visita del comercial, el termini legal de desistiment s’amplia a 30 dies i, si no s’ha informat adequadament de com exercir-lo, el termini s’amplia a 12 mesos.

Per fer-lo efectiu, s’ha d’enviar el formulari de desistiment a l’empresa, emplenat i signat, juntament amb una còpia del DNI, per qualsevol canal que quedi constància de la recepció (preferentment burofax o carta certificada amb acusament de rebuda), al més aviat possible i sempre dins del termini legal atorgat. Si l’empresa no contesta o no l’accepta, es pot presentar una reclamació, atès que la gent gran és un col·lectiu que està especialment protegit per la normativa de consum i tenen la consideració de persones consumidores vulnerables.

En el casos de televenda, per rebre trucades comercials com ara les de les companyies de llum, gas o telèfon, els usuaris també hauran d’haver donat el consentiment a l’ús de les seves dades amb finalitats comercials, prèviament i de forma expressa. Si el consentiment facilitat a l’empresa no conté aquesta especificació de “finalitats comercials” no es podrà entendre atorgat i, per tant, no es podran rebre trucades comercials.

Per a més informació, les persones afectades de Vilafranca poden adreçar les seves consultes o reclamacions a l’OMIC, al telèfon 938920358 (opció 1-Consum) o bé a l’adreça electrònica [email protected]