Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Notícia

Obert el termini per participar en el projecte “Comerç 21”

10 de maig de 2021

El Projecte Comerç 21 el promouen la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona i PIMEComerç, i busca 50 microempreses que vulguin millorar en els seus negocis amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

A través del projecte Comerç 21 es defineixen i implementen noves estratègies per donar a cada negoci, de forma individual, l’impuls que necessita. Està adreçat a 50 micropimes que tinguin menys de 10 treballadors i vol donar suport, segons les necessitats de cada cas, per millorar àrees fonamentals dels comerços i serveis com ara:

  • Redifinir el model de negoci
  • Comercialització i màrqueting
  • Digitalització 
  • Equip humà
  • Professionalització i gestió

Les diferents fases del programa són:

Fase 1 Selecció. És farà un anàlisis de les candidatures i selecció de les empreses participants.

Fase 2 Planificació. Es fa diagnosi de l’empresa, definició d’objectius i accions de futur per assolir-los durant aquesta fase amb una sessió de networking entre els participants, 6 hores d’assessorament individualitzat i sessions col·lectives sobre temàtiques genèriques identificades en base a les empreses participants.

Fase 3 Execució. Es donaran 8 hores d’acompanyament individualitzat en la implementació de les actuacions plantejades a la fase 2 per materialitzar els objectius.

Fase 4 Seguiment. Les empreses rebran 2 hores d’assessorament individualitzat als 6 mesos d’haver acabat el programa, i un altra sessió de 2 hores més als següents 6 mesos, és a dir, un any després d’haver finalitzat el programa

La participació al programa té un cost per a l’empresa de 100 € (+ iva).

El full de sol·licitud es pot descarregar des de la web www.comerc21.cat i s’ha de fer arribar per correu electrònic al Servei de Desenvolupament Econòmic i Ocupació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, aalmirall@ccapenedes.cat o al Servei de Comerç de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, comerc@vilafranca.cat abans del dia 7 de juny de 2021.

   

 

Accessibilitat