Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Notícia

Recomanacions de l’OMIC sobre viatges combinats i transport aeri anul·lats amb motiu del COVID19

22 de abril de 2020

L'Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de Vilafranca del Penedès està rebent nombroses consultes en relació amb les afectacions de les mesures extraordinàries decretades amb motiu de l’emergència sanitària, en especial pel que fa als viatges combinats i al transport aeri.

En el cas de tenir contractat un viatge combinat (inclou com a mínim dos serveis, com ara transports, allotjament, excursions... contractats amb una sola agència) que s’ha cancel·lat o que esdevé impossible de realitzar per les limitacions aplicades a causa de l’emergència sanitària, s’aconsella que es contacti amb l’agència per mirar de trobar una solució acordada. El més senzill és acceptar un canvi de dates per realitzar el viatge més endavant. D’aquesta manera ens assegurem que no es perd cap quantitat abonada.

Si no ens interessa acceptar un acord perquè ja no serà possible realitzar el viatge (per exemple, en el cas d’un viatge escolar amb alumnes que l’any que ve ja no aniran a l’institut), es pot demanar la cancel·lació del viatge, fins i tot en el cas que el viatge estigués programat per una data posterior a l’aixecament de l’estat d’alarma, però que no es pogués realitzar per les limitacions imposades. És possible que l’agència pretengui cobrar despeses de gestió/cancel·lació, però no estem obligats a pagar-les perquè es tracta d’una situació de força major.

Es pot reclamar a l’agència la recuperació dels imports pagats en el termini màxim de 14 dies després que acabi l’estat d’alarma, sempre de manera que en quedi constància (full oficial de reclamacions, bústia de reclamacions en línia de l’empresa, correu electrònic...), però d’acord amb la normativa de mesures extraordinàries cal tenir en compte el següent:

  • L’agència (organitzadora o minorista) disposa de 60 dies (a comptar des del moment de la comunicació) per oferir una solució.
  • Només té l’obligació de retornar en diners els imports que encara no hagi pagat als proveïdors (hotel, vol...) o aquells que ja hagi recuperat.
  • De la part no recuperada, l’agència pot fer un val o bo, amb validesa d’un any des de la finalització de l’estat d’alerta. Convé que aquest val estigui certificat per un avalista (asseguradora o banc) que asseguri que l’import que ens deu l’agència està cobert. Si el val no es fes servir durant aquest període, es podrà demanar la devolució dels diners, que hauran de ser retornats en un termini màxim de 60 dies.

En el cas de tenir comprat un vol (servei solt) i la companyia aèria ens comunica la seva cancel·lació com a conseqüència de la declaració d’emergència sanitària mundial, per l’expansió del coronavirus, es considera una circumstància extraordinària –força major– i tenim dret a demanar la devolució dels diners, que ens hauran de retornar en un termini de 7 dies. Tanmateix, la companyia ens pot oferir solucions alternatives, com ara l’acceptació d'un val per l'import del bitllet, tot i que sempre es pot optar pel reemborsament, si ho preferim. En cap cas es tindrà dret a les compensacions econòmiques habituals per cancel·lació de vols previstes al Reglament CE 261/2004.

Si el vol no ha estat anul·lat per la companyia, però davant del risc o la situació, optem per no agafar-lo, en aquest cas s'hauran de revisar les condicions del contracte del transport i mirar si és factible recuperar els diners o canviar les dates o si hi ha alguna assegurança que cobreixi les circumstàncies extraordinàries creades per la COVID-19. Algunes companyies estan oferint bons als passatgers que ja no desitgen viatjar o que no estan autoritzats a fer-ho amb motiu del COVID-19, com passa en el cas de l'Estat Espanyol.

Si passats aquests terminis l'empresa no respon, no s’ha arribat  a un acord o bé no compleixen amb el  que es va pactar, es pot presentar una reclamació  al servei municipal  de consum  o recórrer a la via judicial.
 

Accessibilitat